พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์

  • พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์

  • ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ

  • -
  • -
  • -