บางส่วนจากกำลังใจที่ให้มา ทำให้พวกเราหายเหนื่อย เดินหน้าพาพี่น้องกลับบ้านต่อไป

Release Date : 28-12-2022 15:01:36
บางส่วนจากกำลังใจที่ให้มา ทำให้พวกเราหายเหนื่อย เดินหน้าพาพี่น้องกลับบ้านต่อไป

"บางส่วนจากกำลังใจที่ให้มา ทำให้พวกเราหายเหนื่อย เดินหน้าพาพี่น้องกลับบ้านต่อไป"
#พาพี่น้องกลับบ้าน
#เรือหลวงสุโขทัย