ภายใต้ความรู้สึกสูญเสีย เรายังคงต้องดำเนินภารกิจที่สำคัญที่สุด "คือการพาพี่น้องเรา กลับบ้านให้ได้"

Release Date : 28-12-2022 15:03:29
ภายใต้ความรู้สึกสูญเสีย เรายังคงต้องดำเนินภารกิจที่สำคัญที่สุด "คือการพาพี่น้องเรา กลับบ้านให้ได้"

ภายใต้ความรู้สึกสูญเสีย
เรายังคงต้องดำเนินภารกิจที่สำคัญที่สุด
"คือการพาพี่น้องเรา กลับบ้านให้ได้"
#พาพี่น้องเรากลับบ้าน
#เรือหลวงสุโขทัย