"ขอบคุณทุกกำลังใจ จากมิตรประเทศที่หลั่งไหลมาสู่กองทัพเรือ"

Release Date : 30-12-2022 08:07:38
"ขอบคุณทุกกำลังใจ จากมิตรประเทศที่หลั่งไหลมาสู่กองทัพเรือ"


 

"ขอบคุณทุกกำลังใจ จากมิตรประเทศที่หลั่งไหลมาสู่กองทัพเรือ"
#แรงใจจากแดนไกล
#พาพี่น้องเรากลับบ้าน
#เรือหลวงสุโขทัย