" กำลังใจเต็มเปี่ยมผ่านข้าวกล่อง"อิ่มกายหรือจะเท่าอิ่มใจ"

Release Date : 30-12-2022 08:13:34
 " กำลังใจเต็มเปี่ยมผ่านข้าวกล่อง"อิ่มกายหรือจะเท่าอิ่มใจ"

กำลังใจเต็มเปี่ยมผ่านข้าวกล่อง
"อิ่มกายหรือจะเท่าอิ่มใจ"
#พาพี่น้องเรากลับบ้าน
#เรือหลวงสุโขทัย