จุดบริการประชาชนของกองทัพเรือ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่าง 29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

Release Date : 30-12-2022 08:21:07
  จุดบริการประชาชนของกองทัพเรือ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่าง 29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”จุดบริการประชาชนของกองทัพเรือ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่าง 29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 

ให้บริการประชาชน ประกอบด้วย 
1) การบริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง 
2) การบริการห้องสุขา 
3) การตรวจสภาภและซ่อมแซมยานพาหนะ 
4) การบริการเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
5) การบริการทางการแพทย์ 
6) การแจ้งเหตุร้องทุกข์ 
7) การบริการนวดผ่อนคลาย 
 
การให้บริการเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด โดยมีพื้นที่บริการ จำนวน 7 พื้นที่ 77 จุด