2 ม.ค.65 ร.6 เสด็จฯ เปิด 'วชิรพยาบาล

Release Date : 02-01-2023 10:07:29
2 ม.ค.65 ร.6 เสด็จฯ เปิด

2 มกราคม 2455 
ร.6 เสด็จฯ เปิด “วชิรพยาบาล”  
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงพยาบาลและพระราช ทานนาม “วชิรพยาบาล” สำหรับรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพฯ โดยให้กรมพระคลังข้างที่จัดการซื้อตึกและที่ดินริมถนนสามเสน แล้วพระราช ทานให้กระทรวงนครบาลจัดเป็นโรงพยาบาล
 
#รักษ์ราชย์ 
#วันนี้ในอดีต
#ก้าวสืบต่อ
 
ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์
https://www.facebook.com/royalist.siam