คำบอกเล่าของลูกชายทั้งสอง จากการสูญเสียพ่ออันเป็นที่รัก

Release Date : 07-01-2023 19:07:54
คำบอกเล่าของลูกชายทั้งสอง จากการสูญเสียพ่ออันเป็นที่รัก

คำบอกเล่าของลูกชายทั้งสอง จากการสูญเสียพ่ออันเป็นที่รัก

ทุกคำที่บอกเล่ากลับสะท้อนถึงความผูกพัน คุณค่า เกียรติยศ และความภาคภูมิใจ และเมื่อเราได้ฟังแล้วกลับได้พลังจากความรักความเข้าใจที่ลูกทั้งสองได้ถ่ายทอด

ขอร่วมส่งกำลังใจเป็นพลังให้ก้าวเดินต่อ...ผู้อยู่ข้างหลังเหล่าทหารเรือผู้เสียสละ : 

รูปภาพที่เกียวข้อง
คำบอกเล่าของลูกชายทั้งสอง จากการสูญเสียพ่ออันเป็นที่รัก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง