ใน ๑๐ ม.ค.๖๖ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สสท.ทร. ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 10-01-2023 10:56:14
ใน ๑๐ ม.ค.๖๖ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สสท.ทร. ประจำปี ๒๕๖๖

ใน ๑๐ ม.ค.๖๖ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สสท.ทร. ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และชุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ รร.สสท.กวก.สนผ.สสท.ทร. โดยมี น.อ.เฉลี่ย พรหมอินทร์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต ประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนจ่า พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ รวมจำนวนผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น ๑๐๐ นาย

                                                                        
  
 
  
 
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๑๐ ม.ค.๖๖ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สสท.ทร. ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง