เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ น.อ.เกียรติอนันต์ ถิ่นชัยภูมิ ผอ.กกล.สสท.ทร. เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด สสท.ทร. ที่รับราชการมาครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน

Release Date : 30-01-2023 20:26:45
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ น.อ.เกียรติอนันต์ ถิ่นชัยภูมิ ผอ.กกล.สสท.ทร. เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด สสท.ทร. ที่รับราชการมาครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน

น.อ.เกียรติอนันต์ ถิ่นชัยภูมิ ผอ.กกล.สสท.ทร. เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด สสท.ทร. ที่รับราชการมาครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ณ ห้องรับรอง สสท.ทร.ชั้น ๓ บก.สสท.ทร.พระราชวังเดิม เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ น.อ.เกียรติอนันต์ ถิ่นชัยภูมิ ผอ.กกล.สสท.ทร. เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด สสท.ทร. ที่รับราชการมาครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง