ใน ๒๗ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. น.อ.เกียรติอนันต์ ถิ่นชัยภูมิ ผอ.กกล.สสท.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๖๕ ในโอกาสครบกำหนดปลด ๓๐ เม.ย.๖๖

Release Date : 27-04-2023 16:03:50
ใน ๒๗ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. น.อ.เกียรติอนันต์  ถิ่นชัยภูมิ ผอ.กกล.สสท.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๖๕ ในโอกาสครบกำหนดปลด ๓๐ เม.ย.๖๖

ใน ๒๗ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. น.อ.เกียรติอนันต์  ถิ่นชัยภูมิ ผอ.กกล.สสท.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๖๕ ในโอกาสครบกำหนดปลด ๓๐ เม.ย.๖๖ ณ ห้องรับรอง สสท.ทร. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๒๗ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. น.อ.เกียรติอนันต์  ถิ่นชัยภูมิ ผอ.กกล.สสท.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๖๕ ในโอกาสครบกำหนดปลด ๓๐ เม.ย.๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง