ใน ๒๘ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ร.ต.วัชระ พัฒนรัฐ รอง จก.สสท.ทร. เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้

Release Date : 28-04-2023 16:56:23
ใน ๒๘ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ร.ต.วัชระ  พัฒนรัฐ รอง จก.สสท.ทร. เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้

วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสท.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๖๖ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง ๒๖-๒๘ เม.ย.๖๖ ณ ห้องประชุม สสท.ทร.

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๒๘ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ร.ต.วัชระ  พัฒนรัฐ รอง จก.สสท.ทร. เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง