ใน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.เกียรติอนันต์ ถิ่นชัยภูมิ ผอ.กกล.สสท.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๒/๖๔ ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ บก.สสท.ทร.

Release Date : 26-07-2023 15:49:00
ใน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.เกียรติอนันต์  ถิ่นชัยภูมิ ผอ.กกล.สสท.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๒/๖๔ ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ บก.สสท.ทร.

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.เกียรติอนันต์  ถิ่นชัยภูมิ ผอ.กกล.สสท.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๒/๖๔ ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ บก.สสท.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง