วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาของ ทร. ประจำปี ๒๕๖๖ ของสมาคภริยาทหารเรือ

Release Date : 22-08-2023 10:33:16
วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาของ ทร. ประจำปี ๒๕๖๖ ของสมาคภริยาทหารเรือ

ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ โดยมีคุณ จตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธาน

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาของ ทร. ประจำปี ๒๕๖๖ ของสมาคภริยาทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง