วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 22-08-2023 15:59:56
วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ประจำปี ๒๕๖๖

 ณ ห้องประชุม บก.สสท.ทร. พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง