วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจ่า (นรจ.) พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ จำนวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

Release Date : 29-08-2023 21:22:25
วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจ่า (นรจ.) พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ จำนวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

 ณ ห้องประชุม รร.สสท.กวก.สนผ.สสท.ทร. โดยทุนการศึกษาดังกล่าวได้รับมอบจากสมาคมภริยาทหารเรือ

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจ่า (นรจ.) พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ จำนวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง