ในวันอังคารที่ ๒๙ ส.ค.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘๒๔-๑๐๒๐ พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร จก.สสท.ทร. เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Release Date : 29-08-2023 22:39:05
ในวันอังคารที่ ๒๙ ส.ค.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘๒๔-๑๐๒๐  พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร จก.สสท.ทร. เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 เนื่องในโอกาสครบรอบ  ๔ ปี การจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ รร.สสท.กวก.สนผ.สสท.ทร. โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา และคณะผู้บังคับบัญชา สสท.ทร. ร่วมพิธีทำบุญฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน
 
 
  
 
 
 
 
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันอังคารที่ ๒๙ ส.ค.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘๒๔-๑๐๒๐  พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร จก.สสท.ทร. เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง