ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 13-09-2023 17:33:54
ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม บก.สสท.ทร. พื้นที่ พระราชวังเดิม   ในโอกาสนี้ จก.สสท.ทร. ได้กล่าวให้โอวาทผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนในการรับราชการต่อไป

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง