๙ พระราชกรณียกิจของในหลวง ร.๙ เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร

Release Date : 02-12-2022 11:39:05
๙ พระราชกรณียกิจของในหลวง ร.๙ เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร

๙ พระราชกรณียกิจของในหลวง ร.๙ เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร

#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
#ในหลวงรัชกาลที่๙
#สืบสานรักษาต่อยอด
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ