๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

Release Date : 05-12-2022 07:12:11
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
 
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
 
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ  พนักงานราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนทหาร กองทัพเรือ
 
#วันพ่อแห่งชาติ #วันชาติ #ในหลวงรัชกาลที่๙