๘ ธันวาคม ๒๔๘๑ รัชกาลที่ ๘ ทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ

Release Date : 08-12-2022 11:35:03
๘ ธันวาคม ๒๔๘๑ รัชกาลที่ ๘ ทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ

๘ ธันวาคม ๒๔๘๑
รัชกาลที่ ๘ ทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร) ประทับรถสามล้อเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระเนตรและเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ ณ สวนสราญรมย์

#รักษ์ราชย์
#วันนี้ในอดีต
#เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกวันกับครูน้ำเพ็ชร

ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์