วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นาวาเอก ชุติกร วงศ์ปรีดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานราตรีเนวีบลู ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 10-12-2022 21:57:45
วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นาวาเอก ชุติกร วงศ์ปรีดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานราตรีเนวีบลู ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นาวาเอก ชุติกร วงศ์ปรีดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานราตรีเนวีบลู ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนักเรียนจ่าโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนจ่าโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และญาติของนักเรียนจ่าทั้งสองโรงเรียนเข้าร่วมงานจำนวน ๘๐๖ คน ซึ่งต่างได้รับความประทับใจ และภาคภูมิใจกับความสง่างาม และเกียรติภูมิของราชนาวี และนักเรียนจ่าทหารเรือทุกนาย

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นาวาเอก ชุติกร วงศ์ปรีดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานราตรีเนวีบลู ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง