เชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ของเสด็จเตี๋ยในวันที่ 19 ธ.ค.65 เวลา 0919 พร้อมกัน ณ พื้นที่กำหนด และพื้นที่เข้าร่วมทั่วประเทศ

Release Date : 14-12-2022 08:39:22
เชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ของเสด็จเตี๋ยในวันที่ 19 ธ.ค.65 เวลา 0919 พร้อมกัน ณ พื้นที่กำหนด และพื้นที่เข้าร่วมทั่วประเทศ