ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนัก

Release Date : 16-12-2022 11:15:46
ขอกราบถวายพระพร  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนัก

ขอกราบถวายพระพร
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 
ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
 
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
 
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ และนักเรียนทหาร กองทัพเรือ