ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๘๐๐ สสท.ทร. โดย รร.สสท. กวก.ฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ สำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ รร.สสท.กวก

Release Date : 17-12-2022 09:12:06
ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๘๐๐ สสท.ทร. โดย รร.สสท. กวก.ฯ  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ   เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ  สำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ รร.สสท.กวก

ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๘๐๐ สสท.ทร. โดย รร.สสท. กวก.ฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อแสดงความจงรักภักดี   และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ รร.สสท.กวก.สนผ.สสท.ทร.มีผู้ เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน ๑๒๐ นาย

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๘๐๐ สสท.ทร. โดย รร.สสท. กวก.ฯ  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ   เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ  สำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ รร.สสท.กวก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง