ข่าวเด่น ทั้งหมด
ข่าวสำคัญ ทั้งหมด
ใน ๙ พ.ย.๖๖ เวลา ๐๙๐๐   พล.ร.ต.อุดมเดช  ล้อมอิ่ม  ผอ.ศซบ.สสท.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ต.อัทธาธร  บูรณากาญจน์  ผอ.ศซบ.ทหาร  เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงาน และประสานความร่วมมือระหว่าง ศซบ.สสท.ทร.  และ ศซบ.เหล่าทัพ

ใน ๙ พ.ย.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ต.อุดมเดช ล้อมอิ่ม ผอ.ศซบ.สสท.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ต.อัทธาธร บูรณากาญจน์ ผอ.ศซบ.ทหาร เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงาน และประสานความร่วมมือระหว่าง ศซบ.สสท.ทร. และ ศซบ.เหล่าทัพ

ใน ๙ พ.ย.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ต.อุดมเดช ล้อมอิ่ม ผอ.ศซบ.สสท.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ต.อัทธาธร บูรณากาญจน์ ผอ.ศซบ.ทหาร เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงาน และประสานความร่วมมือระหว่าง ศซบ.สสท.ทร. และ ศซบ.เหล่าทัพ ณ ห้องปฏิบัติการ CSOC พื้นที่พระราชวังเดิม

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖