ใน ๑๖ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๔๐๐ พลเรือตรี วัชระ พัฒนรัฐ รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 16-05-2023 16:53:26
ใน ๑๖ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๔๐๐  พลเรือตรี วัชระ พัฒนรัฐ รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

โดยมีผู้บังคับบัญชาภายในกรมฯ ร่วมในพิธี ณ ห้องรับรอง บก.สสท.ทร. โอกาสนี้ รอง จก.สสท.ทร.ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๑๖ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๔๐๐  พลเรือตรี วัชระ พัฒนรัฐ รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง