ใน ๓๐ มิ.ย.๖๖ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.เกียรติอนันต์ ถิ่นชัยภูมิ ผอ.กกล.สสท.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๖๔

Release Date : 30-06-2023 11:52:29
ใน ๓๐ มิ.ย.๖๖ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.เกียรติอนันต์  ถิ่นชัยภูมิ ผอ.กกล.สสท.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๖๔

 ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ บก.สสท.ทร.

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๓๐ มิ.ย.๖๖ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.เกียรติอนันต์  ถิ่นชัยภูมิ ผอ.กกล.สสท.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง