ใน ๑๗๐๙๐๐ ก.ค.๖๖ พล.ร.ต.อุดมเดช ล้อมอิ่ม ผอ.ศูนย์ไซเบอร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและประเมินทักษะทางไซเบอร์ สสท.ทร. ณ ห้องประชุม บก.สสท.ทร.

Release Date : 17-07-2023 17:40:39
ใน ๑๗๐๙๐๐ ก.ค.๖๖ พล.ร.ต.อุดมเดช  ล้อมอิ่ม ผอ.ศูนย์ไซเบอร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและประเมินทักษะทางไซเบอร์ สสท.ทร. ณ ห้องประชุม บก.สสท.ทร.

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๑๗๐๙๐๐ ก.ค.๖๖ พล.ร.ต.อุดมเดช  ล้อมอิ่ม ผอ.ศูนย์ไซเบอร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและประเมินทักษะทางไซเบอร์ สสท.ทร. ณ ห้องประชุม บก.สสท.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง